Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 1

 

Бюджет 2019

 

                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             Начальник відділу освіти           І.І.Гомонко

                                                                                РОЗРАХУНОК

                                              видатків на утримання ДЮСШ №1 на 2019 рік

 

 

 1. Оплата праці (КЕКВ 2110) - 1 746 000 грн.

 

           

Січень-

грудень

Матеріальна 

допомога

Грошова 

винагорода

Індексація Разом
1 620 490 80 283 38 749 6 478 1 746 000

- Фонд зарплати на рік - 1 620 490 грн.

- Матеріальна допомога на оздоровлення - 80 283 грн.

- Грошова винагорода педагогам - 38 749 грн.

- Індексація - 6 478 грн.

- Разом на рік - 1 746 000 грн.

2.Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 22% - 384 100 грн.

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 30 500 грн.

- Матеріали для ремонту - 16 800 грн. (червень)

- Принтер - 5000 грн. (березень)

- Лампочки - 400 грн. (квітень)

- Миючі засоби - 2 000 грн. (червень)

-Деззасоби - 1 500 грн. (червень)

- Хлорне вапно - 1 500 грн. (червень)

- Журнали - 3 000 грн. (квітень)

- Бланки - 300 грн. (квітень)

4. Медикаменти (КЕКВ 2220) - 2 250 грн.

5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240) - 15 280 грн.

- Послуги зв'язку, оренда модемів - 3 570 грн.

- Повірка вогнегасників - 1 500 грн. (квітень)

- Повірка вентиляції - ! 000 грн. (червень)

- Поточний ремонт лічильників тепла - 1 000 грн. (квітень)

- Перезарядка кадриджів - 1 000 грн.

- Проведення замірів опору ізоляції електромереж - 600 грн. (травень)

- Інші комунальні послуги (дератизація) - 2 310 грн.

- Інші комунальні послуги (сміття) - 4 300 грн.

6. Видатки на відрядження 9КЕКВ 2250) - 24 900 грн.

- Відрядження - 24 900 грн.

7. Комкнальні послуги ( КЕКВ 2270) - 376 400 грн.

КЕКВ Назва Всього, грн.
2271 Оплата теплопостачання 350 400
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 6 300
2273 Оплата електроенергії 19 700 

8. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) - 550 грн.

Всього видатків на 2019 рік - 2 579 980 грн.

Директор ДЮСШ №1                            В.П.Устенко

Головний бухгалтер                              М.М.Грушевська

 

 

 

                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                       Начальник відділу освіти   І.І.Гомонко

                                                                                 РОЗРАХУНОК

                                                 доходів і видатків ДЮСШ на 2019 рік (спеціальний фонд)

 

ДОХОДИ:

1. Плата за оренду майна бюджетних установ

Орендар

борг

2018

Орендна

плата за

місяць, грн.

Очік. індекс

інфляції

2019

Всього

Плата за

землю

 

ПДВ Разом

К-сть

місяців

Сума

доходів за

12 міс. грн.

Сума

доходів за

рік. грн.

РАЗОМ грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ТзОВ АДС   430,54 1,07 460,68 367,06 0.00 827,74 4 3310,95 3310,95

3300,00

 

 

ВИДАТКИ:

1. Предмети, матеріали                КЕКВ             2210      1800  грн.

2.Інші поточні видатки           

  (ПДВ, земельний податок)          КЕКВ            2800       1500  грн.

3. Капітальний ремонт                  КЕКВ            3132        0      грн.

 

Разом видатків                                                               3300  грн.

 

Директор ДЮСШ №1                    В.П.Устенко

Головний бухгалтер                       М.М.Грушевська   

 

 

 

                                                                                          Звіт

       про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2м) за І квартал 2019 року ЧДЮСШ №1

 

Показник

КЕКВ

або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Затверджено на 

звітний

період )рік)

Залишок

на початок

звітного

року

Надійшло коштів

за звітний період

(рік)

Касові за звітний

період (рік

Залишок на

кінець звітного

періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів-усього Х 010 2623697,00 1498032,00 - 1471835,36 1470260,09 1575,27

у тому числі:

Поточні видатки

2000 020 2623697,00 - - 11471835,36 1470260,09 1575,27
Оплата праці і нарахування на заробітну прату 2100 030 2241500,00 - - 1166395,95 1166395,95 -
Оплата праці 2110 040 1578300,00 957000,00 - 956988,30 956988,30 -
Заробітна плата 2111 050 1578300,00 - - 956988,30 956988,30 -
Нарахування на оплату праці 2120 070 348800,00 209450,00 - 209407,65 209407,65 -
Використання товарів і послуг 2200 080 657590,00 - - 210886,76 210718,65 168,11
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 102000,00 - - 4490,00 4490,00 -
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100 1180,00 - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 10470,00 - - 2880,36 2880,36 -
Видатки на відрядження 2250 130 19640,00 - - 12670,00 12658,51 11,49
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 615700,00 190880,00 - 190846,40 190689,78 156,62
Оплата теплопостачання 2271 160 561150,00 - - 181159,17 181002,55 156,62
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 170 28800,00 - - 1182,72 1182,72 -
Оплата електроенергії 2273 180 25750,00 - - 8504,51 8504,51 -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 400,00 - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не внесені до заходів розвитку 2282 240 400,00 - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 200,00 - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 0,00 - - - - -
Інші видатки 5000 640 Х 20280,00 Х Х Х Х

 Начальник                                     І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                        М.М.Грушевська

 

 

 

 

 

                                                                                                    Звіт                                                                

                                      про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

                                                                   (форма 4-2д, №4-2м) за 2019 рік

 

Показники

КВЕК

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів

за звітний

період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець

звітного періоду (року)

усього

у тому числі на

рахунках в 

установах

банків

усього

у тому числі

перераховані з 

рахунків в

установах

банків

усього

у тому

числі на

рахунках в

установах

банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів - усього Х 010 16349,32 12011,32 - - 4338,00 х х 16011,32 -
Відотриманих благодійних внесків,грантів та дарунків Х 020 4338,00 Х Х Х 4338,00 х х х х
Фінансування Х 060 12011,32 Х Х Х - Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів - усього Х 070 16349,32 Х Х Х Х 338,00 - Х Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000 080 349,32 Х Х Х   338,00 - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 349,32 Х Х Х Х 338,00 - Х Х
Предмети,матеріали, обладнання і інвентар 2210 150 343,24 Х Х Х Х 338,00 - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 6,08 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 16000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 16000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 4000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 12000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 12000,00 Х Х Х Х - - Х Х

   

Начальник                                                           І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                              М.М.Грушевська