Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 1

 

бюджет 2020

                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                             Начальник відділу освіти

                                                                                                                                                                             І.І.Гомонко

                                                                                                                                                                             08.01.2020 

                                                              РОЗРАХУНОК

                                            видатків на утримання ДЮСШ №1 на 2020 рік   

 

1. Оплата праці (КЕКВ 2110) - 2077400 грн.

Січень - грудень Матеріальна допомога Грошова винагорода Індексація Разом
1 938 883 86 905 41 929 9 683 2 077 400

 

- Фонд зарплати на рік - 1 938 883 грн.

- Матеріальна допомога на оздоровлення - 86 905 грн.

- Грошова винагорода педагогам - 41 929 грн.

- Індексація - 9 683 грн.

- Разом на рік - 2 077 400 грн.

 

2.Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 20,9 % - 434 400 грн.

 

3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 28 100 грн.

- Папір - 1 000 грн. (березень)

- Канцтовари - 750 грн. (серпень)

- Матеріали для ремонту - 10 450 грн. (березень)

- Двері протипожежні сертифіковані -  6 200 грн. травень)                                             

- Вогнегасники - 1 800 грн. (травень)

- Лампочки - 1 500 грн. (липень)

- Миючі засоби - 2 500 грн. (червень)

- Хлорне вапно - 1 750 грн. (серпень)

- Журнали - 2 000 грн. (травень)

- Бланки - 150 грн. (травень)

 

4. Медикаменти (КЕКВ 2220) - 3 920 грн.

 

5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240) - 30 010 грн.

- Послуги зв'язку, оренда модемів - 3 980 грн.

-Повірка вогнегасників  - 1 500 грн. (червень)

- Повірка лічильників тепла - 3 000 грн. (квітень)

- Повірка лічильників холодної води -1 000 грн. (червень)

- Поточний ремонт лічильників тепла - 2 000 грн. (липень)

- Поточний ремонт лічильників холодної води - 1 000 грн. серпень)

- Перезарядка катриджів - 500 грн. ( березень- серпень)

- Проведення замірів опору ізоляції електромереж - 500 грн. (травень)

- Проведення медоглядів працівників - 13 900 грн. (квітень - жовтень)

- інші комунальні послуги (дезинфікація,дератизація) - 2 630 грн.

 

6. Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 30 000 грн.

- Відрядження - 30 000 грн.

 

7. Комунальні послуги (КЕКВ 2270) - 288 300 грн.

 

КЕКВ Назва Всього, грн.
2271 Оплата теплопостачання 253 900
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 4 400
2273 Оплата електроенергії 26 300
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 3 700

 

 8.  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) - 600 грн. 

- Навчання з пожежної безпеки - 600 грн.

 

Всього видатків на 2020 рік - 2 892 730 грн. 

 

Директор ДЮСШ №1                                         В.П.Устенко

Головний бухгатер                                             М.М.Грушевська

 

 

 

 

 

                                                                                                                Звіт

                                               про надходження і використання коштів, отриманихяк плата за послуги (форма №4-1д,№4-1м)

                                                                                              за І квартал 2020 року

 

Показники КЕКВ

Код

рядка

Затверджено

на звітний

рік

Залишок на початок 

звітного року

перераховано

залишок

Отримано 

залишок

Надійшло 

коштівза

звітний

період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець

звітного періоду (року)

усього

у тому

числі на

рахунках в

установах

банків

усього                  у тому числі усього

у тому

числі на

рахунках в

установах

банків

перераховані з

рахунків в 

установах

банків

спрямовано

на погашення

заборгованості загальног

фонду

усього

у тому числі

перераховані в 

установах

банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів-усього Х 010 5484,41 1984,41 - - - 2047,07 Х Х Х Х 3327,50 -
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 3500,00 Х Х Х Х 2047,07 Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 1984,41 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -усього Х 070 5484,41 Х Х Х Х Х 703,98 - - - Х Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000 080 5484,41 Х Х Х Х Х 703,98 - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 3984,41 Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання і інвентар 2210 150 3984,41 Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 1500,00 Х Х Х Х Х 703,98 - - - Х Х

 

Начальник                                                     І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                       М.М.Грушевська

 

 

 

 

     

                                                                                                     Звіт

                      про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами надходжень (форма №4-2д, 34-2м)

                                                                                    за І квартал 2020 року

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено

на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів

за звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік

Залишок на кінець

звітного періоду (року)

усього

у тому числі на

рахунках в

установах

банків

усьонго

у тому числі

перераховані з

рахунків в

установах банків

усього

у тому 

числі на

рахунках в

установах

банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів-усього Х 010 16011,72 16011,72 - - - Х Х 16011,72 -
Фінансування Х 060 16011,72 Х Х Х - Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів - усього Х 070 16011,72 Х Х Х Х - - Х Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000 080 11,32 Х Х Х х - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 11,32 Х Х Х Х - - Х Х
Предмети, матеріали,обладнання і інвентар 2210 150 5,24 Х Х Х Х - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 6,08 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 16 000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 16000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 4000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 12000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 12000,00 Х Х Х Х - - Х Х

 

Начальник                                                           І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                             М.М.Грушевська

 

 

                                                                                                                                       ЗВІТ

                                                                   про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

                                                                                                                   за 9 місяців 2020 року

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            Показники

КЕКВ

та/або

    ККК         

 Код     

   рядка          

 Затверджено

         на звітний рік               

        Затверджено

на звітний

період (рік)                         

               Залишок

на

початок

звітного

року    

   Надійшло коштів

за звітний період

(рік)                      

           Касові за звітний

період (рік)                    

     Залишок на

кінець звітного

періоду (року)                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів      - усього                    Х 010 3183560,00 2572650,00 - 2370527,91 2369592,07 935,84

у тому числі:

Поточні видатки

2000 020 3183560,00 - - 2370527,91 2369592,07 935,84
Оплата праці і використання на заробітну плату 2100 030 2782500,00 - - 2206156,86 2206156,86 -
Оплата праці 2110 040 2299800,00 1960100,00 - 1818732,68
 

1818732,68

 
-

Заробітна плата

 

2111 050
2299800,00
 
-       - 1818732,68 1818732,68 -
нарахування на оплату праці 2120 070 482700,00 411700,00 - 387424,18 387424,18 -
використання товарів і послуг 2200 080 400430,00 - - 164371,05 163435,21 935,84
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 48200,00 - - 44739,48 44739,48 -
медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100 3920,00 3920,00 - 1430,00 1430,00 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 29410,00 - - 12411,21 11475,37 935,84
Видатки на відрядження 2250 130 30000,00 - - 10083,24 10083,24 -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 288300,00 105050,00 - 95707,12 95707,12 -
Оплата теплопостачання 2271 160 253900,00 - - 87647,38 87647,38 -
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 170 4400,00 - - 2646,45 2646,45 -
Оплата електроенергії 2273 180 26300,00 - - 4742,46 4742,46 -
оплата інших енергоносіїв 2275 200 3700,00 - - 670,83 670,83 -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 600,00 - - - - -
кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 600.00 600,00 - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 630,00 - - - - -
Інші видатки 5000 640 Х 91280,00 Х Х Х Х

 

                            Начальник                                    І.І. Гомонко

                            Головний бухгалтер                       М.М.Грушевська