Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 1

 

Бюджет 2018

 

                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                        Начальник відділу освіти   І.І.Гомонко  

                                                                                              РОЗРАХУНОК

                                                                            видатків на утримання ДЮСШ №1 на 2018 рік

  1. Оплата праці (КЕКВ 2110) - 1578300 грн.

               

Січень-

грудень

Матеріальна

допомога

Грошова

винагорода

Індексація Разом
1484883 78440 7589 7388 1578300

 

-Фонд зарплати на рік - 1484883 грн.

- Матеріальна допомога на оздоровлення - 78440 грн.

- Грошова винагорода педагогам - 7589 грн.

- Індексація - 7338 грн.

- Разом на рік - 1578300 грн.

 

2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 22,1% - 348800 грн.

3.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 10200 грн.

- Поротяг - 4500 грн. (березень)

- лампочки - 700 грн. (квітень)

- Миючі засоби - 2000 грн. (травень)

- Хлорне вапно - 750 грн. (травень)

- Деззасоби - 750 грн. (травень)

- Журнали - 1500 грн. (травень)

4.Медикаменти (КЕКВ 2220) - 1180 грн.

5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240) - 10470 грн.

- Послуги зв'язку, оренда модемів - 3470 грн.

- Повірка теплових лічильників - 2500 грн. (липень)

- Інші комунальні послуги (сміття) - 4500 грн.

6. Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 19640 грн.

- Відрядження - 19640 грн.

7. Комунальні послуги (КЕКВ 2270) - 1179800 грн.

КЕКВ Назва Всього, грн.
2271 оплата теплопостачання 1113900
2272 оплата водопостачання і водовідведення 28800
2273 Оплата електроенергії 37100

 

8. Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) - 400 грн.

9. Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 200 грн.

- оплата рентної плати за спеціальне використання води - 200 грн.

Всьоьго видатків на 2018 рік - 3 148 990 грн.

Директор ДЮСШ №1                        В.П.Устенко

Головний бухгалтер                          М.М.Грушевська

 

Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2м) за ІІ квартал 2018 року ЧДЮСШ №1

 

Показник

КЕКВ

або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Затверджено на 

звітний

період )рік)

Залишок

на початок

звітного

року

Надійшло коштів

за звітний період

(рік)

Касові за звітний

період (рік

Залишок на

кінець звітного

періоду (року)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів-усього Х 010 2584890,00 1377610,00 - 1377282,71 1377114,60 168,11

у тому числі:

Поточні видатки

2000 020 2584890,00 - - 1377282,71 1377114,60 168,11
Оплата праці і нарахування на заробітну прату 2100 030 1927100,00 - - 1166395,95 1166395,95 -
Оплата праці 2110 040 1578300,00 957000,00 - 956988,30 956988,30 -
Заробітна плата 2111 050 1578300,00 - - 956988,30 956988,30 -
Нарахування на оплату праці 2120 070 348800,00 209450,00 - 209407,65 209407,65 -
Використання товарів і послуг 2200 080 657590,00 - - 210886,76 210718,65 168,11
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 102000,00 - - 4490,00 4490,00 -
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100 1180,00 - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 10470,00 - - 2880,36 2880,36 -
Видатки на відрядження 2250 130 19640,00 - - 12670,00 12658,51 11,49
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 615700,00 190880,00 - 190846,40 190689,78 156,62
Оплата теплопостачання 2271 160 561150,00 - - 181159,17 181002,55 156,62
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 170 28800,00 - - 1182,72 1182,72 -
Оплата електроенергії 2273 180 25750,00 - - 8504,51 8504,51 -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 400,00 - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не внесені до заходів розвитку 2282 240 400,00 - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 200,00 - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 0,00 - - - - -
Інші видатки 5000 640 Х 20280,00 Х Х Х Х

 Начальник                                     І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                        М.М.Грушевська

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІІ квартал 2018 року

Показники

 

КЕКВ

Код

рядка

Затвердження

на звітний

рік

Залишок на початок

звітного року

Перераховано

залишок

Отримано

залишок

Надійшло

коштів

за звітний

період (рік)

Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі: усього у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані

з рахунків в

установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів - усього Х 010 6850,23 694,23 - - - 6021,13 Х Х Х Х 116,93  
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 6000,00 Х Х Х Х 5865,13 Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 050 156,00 Х х Х Х 156,00 Х Х Х х Х Х
Фінансування Х 060 694,23 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки - усього Х 070 6850,23 Х Х Х Х Х 6598,43 - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 2050,25 Х Х Х Х Х 1904,00 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 2050,23 Х Х Х Х Х 1904,00 _ _ _ Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 4800,00 Х Х Х Х Х 4694,43 - - - Х

Х

Начальник                                                           І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                             М.М.Грушевська

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншіими джерелами власних надходжень (форма 44-2д, №4-2м) за ІІ квартал 2018 року

 

Показники

КЕКВ

або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано 

залишок

Надійшло

коштів за

звітний період

(рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець

звітного періоду (року)

усього

у тому числі

на рахунках в

установах банків

усього

у тому числі

перераховані з

рахунків в

установах банків

усього

у тому

числі на

рахунках в

установах банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів - усього Х 010 12011,32 12011,32 - - - Х Х 12011,32 -
Фінвнсування Х 060 12011,32 Х Х Х - Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів - усього Х 070 12011,32 Х Х Х Х - - Х Х

у тому числі:

Поточні видатки

2000 080 11,32 Х Х Х Х - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 11,32 Х Х Х Х - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 5,24 Х Х Х Х - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 6,08 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 12000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 12000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 12000,00 Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 510 12000,00 Х Х Х х - - Х Х

 

Начальник                                                       І.І.Гомонко

Головний бухгалтер                                          М.М.Грушевська

 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

 

Показники

КЕКВ

або

ККК

Код

рядка

Затверджено на

звітний рік

Затверджено

на звітний

період (рік)

Залишок на початок

звітного року

Перераховано

залишок

Надійшло коштів

за звітний період

(рік)

Касові зазвітний період (рік

Залишок на кінець

звітного періоду (року)

усьоьго

у тому

числі на

рахунках в

установах 

банків

усього

у тому числі

перераховані

з рахунків в 

установах

банків

усього

у тому 

числі на

рахунках в

установах

банків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надходження кредитів -усього Х 010 113059,00 113059,00 - - - 108706,00 108706,00 - - -
Капітальні видатки 3000 370 113059,00 - - - - 108706,00 108706,00 - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 113059,00 - - - - 108706,00 108706,00 - - -
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування 3110 390 15000,00 - - - - 12750,00 12750,00 - - -
Капітальний ремонт 3130 430 98059,00 - - - - 95956,00 95956,00 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 450 98059,00 - - - - 95956,00 95956,00 - - -

Зовнішнє кредетування

інші видатки

5000 640 Х 113059,00 Х Х Х Х Х Х Х Х

 

Начальник                                                   І.І. Гомонко

Головний бухгалтер                                     М.М. Грушевська